Bag-o nga PNP Building, Gin-inagurahan

Si Regional Director John C. Bulalacao ang nangin bisita sa ginhiwat nga Inagurasyon kag Pagbendisyon kang bag-o nga building kang Philippine National Police, Bugasong Police Station sa banwa kang Bugasong."

Sanday Mayor John Lloyd Maguad Pacete, Mayor kang banwa kang Bugasong, kaimaw kang mga mataas nga Opisyales kang Philippine National Police sa probinsya kang Antique, Opisyal kag mga katapo kang Municipal Police Station, mga Puno kang nanari-sari nga Departamento sa LGU Bugasong kag pira kag mga empleyado kang munisipyo ang nagtambong man sa amo nga okasyon.


Photos by: Marvin Kyle Rico

12 Mar 2019