Mapa kang mga kabarangayan sa Bugasong

Mapa kang mga Barangay sa Bugasong

Ang mga masunod amo ang mga mapa kang nanari-sari nga mga kabarangayan sa banwa kang Bugasong halin sa Google Maps nga ginbutangan kang 'overlayed boundaries' halin sa data kang cadastral survey ka banwa kang Bugasong. Dya nga mga mapa ang natigayon pinaagi sa pagplastar kang Bugasong Municipal Risk Reduction Management Office.

(Click Image to Enlarge)

 

31 Mar 2019