Mga Daan nga Istruktura sa Bugasong

Mga Daan nga Istruktura sa Bugasong Ang mga daan nga mga istruktura (buildings) sa banwa kang Bugasong kon sa diin ang iba ginpasad maghalin pa kang tyempo Espanyol o tyempo Katsila (Spanish time). Sa kadya nga tyempo, atun pa makita ang pira ka mga kabahin kang dya nga mga istruktura sa atun banwa, isara ron ang kampanaryo kag ang parte ka kumbento.

(Click Image to Enlarge)

 

Photo: Mill Hill Missionaries

31 Mar 2019